فراخوان تغییر نام مستر هاست

با سلام مستر هاست قصد دارد به منظور ثبت تجاری نام هاستینگ از میان پیشنهادات نامی 1 کلمه ای تشکیل شده از مخفف چند کلمه انگلیسی و یا یک اسم 1 کلمه ای ایرانی برگزیند.نام پیشنهادی در 6 کاراکتر و در ...