هاست حرفه ای لینوکس ایران

هاست ایران حرفه ای 1 گیگابایت

پهنای باند 20 گیگ
باقی امکانات نامحدود

  • 1000 مگابایت فضا
هاست ایران حرفه ای 2 گیگابایت

پهنای باند 40 گیگ
باقی امکانات نامحدود

  • 2000 مگابایت فضا
هاست ایران حرفه ای 5 گیگابایت

پهنای باند 20 گیگ
باقی امکانات نامحدود

  • 5000 مگابایت فضا
هاست ایران حرفه ای 12 گیگابایت

پهنای باند 200 گیگ
باقی امکانات نامحدود

  • 12000 مگابایت فضا
هاست ایران حرفه ای 8 گیگابایت

پهنای باند100 گیگ
باقی امکانات نامحدود

  • 8000 مگابایت فضا