نمایندگی هاست لینوکس

نمایندگی 3 گیگ

انتقال رایگان سایت ها
فضای قابل میزبانی 3 گیگ
پهنای باند 150 گیگ
دی ان اس اختصاصی
آنتی شلر CXS و اسکن به صورت Real Time و امکان آپلود نشدن شل یا فایل مخرب
دارای فایروال نرم افزاری و سخت افزاری کانفیگ شده
بک آپ گیری به صورت روزانه / هفتگی / ماهانه بر روی سرور جدا
تعداد سایت های قابل میزبانی 50 سایت
اوورسل فعال
امکانات نامحدود

نمایندگی 5 گیگ

انتقال رایگان سایت ها
فضای قابل میزبانی 5 گیگ
پهنای باند 300 گیگ
دی ان اس اختصاصی
آنتی شلر CXS و اسکن به صورت Real Time و امکان آپلود نشدن شل یا فایل مخرب
دارای فایروال نرم افزاری و سخت افزاری کانفیگ شده
بک آپ گیری به صورت روزانه / هفتگی / ماهانه بر روی سرور جدا
تعداد سایت های قابل میزبانی 80 سایت
اوورسل فعال
امکانات نامحدود

نمایندگی 10 گیگ

انتقال رایگان سایت ها
فضای قابل میزبانی 10 گیگ
پهنای باند 400 گیگ
دی ان اس اختصاصی
آنتی شلر CXS و اسکن به صورت Real Time و امکان آپلود نشدن شل یا فایل مخرب
دارای فایروال نرم افزاری و سخت افزاری کانفیگ شده
بک آپ گیری به صورت روزانه / هفتگی / ماهانه بر روی سرور جدا
تعداد سایت های قابل میزبانی 50 سایت
اوورسل فعال
امکانات نامحدود

نمایندگی 20 گیگ

انتقال رایگان سایت ها
فضای قابل میزبانی 20 گیگ
پهنای باند 1000 گیگ
دی ان اس اختصاصی
آنتی شلر CXS و اسکن به صورت Real Time و امکان آپلود نشدن شل یا فایل مخرب
دارای فایروال نرم افزاری و سخت افزاری کانفیگ شده
بک آپ گیری به صورت روزانه / هفتگی / ماهانه بر روی سرور جدا
تعداد سایت های قابل میزبانی 150 سایت
اوورسل فعال
امکانات نامحدود